Home   WMO vervoer door arbeidsparticipatie

WMO vervoer door arbeidsparticipatie

argos reeks auto's

DAM-Nederland is effectief in het juist inzetten van duurzame elektrische voertuigen voor zorginstellingen, bedrijven en (semi) overheden. Met focus op kostenbesparing, milieu en het creëren van social return is DAM-Nederland het antwoord op meerwaarde voor de economie, ecologie en samenleving.

Gemeenten moeten meer doen met minder budget. De burger vraagt meer persoonlijke aandacht. Er is een kanteling in recht van burgers op middelen, naar maatschappelijk maatwerk ondersteuning. Er is behoefte aan samenwerking tussen overheid en private partijen.  Het roer moet  en kan om. De economie moet innovatiever, voor uw organisatie, voor uw omgeving en voor u persoonlijk. Er wordt al veel gepraat over de duurzame mobiliteit en een aantal pilots lopen. Maar concrete initiatieven vanuit de praktijk met oog voor het nieuwe verdienmodel, zijn er nog weinig. DAM-Nederland brengt hier verandering in.

DAM logo